Tävlingsledarna

TÄVLINGSLEDARNA:

ATT UTVECKLA TÄVLINGSFISKET ÄR MIN DRIVKRAFT FÖR GAMMAL SOM UNG.

Leif Andersson

Tävlingsledare Stockholm

Tävlingsansvarig Trad.Mete

Maj Pietilä

Tävlingsansvarig Pimpel

Michael Molander

Tävlingsansvarig Kust/Sjö

Resultatansvarig

Hemsidan

Calle Andersson

Tävlingsansvarig Mormyska

Timo Jumisko

Tävlingsansvarig Internationellt Mete

Mats Larsson

Kontakta grenansvariga:

Tävlingsledare: Leif Andersson 070-205 73 63 leifi@live.se

Pimpel: Michael Molander 070-444 32 98 molander.michael@gmail.com

Mormyska: Timo Jumisko 073-983 34 05 timo.jumisko@scania.com

Trad Mete: Maj Pietilä 070-247 81 46 maj.pietila@bredband.net

Int Mete: Mats Larsson 072-574 66 96 mats.o.larsson@gmail.com

Kust/Sjö fiske: Calle Andersson 070-621 02 66 calle@staketssf.se

KONTAKTA GRENANSVARIGA

 

 

 

 

 

Hemsideansvarig:

Epost: calle@distriktetstockholm.se

Webb:. www.distriktetstockholm.se

Copyright @ DistriktetStockholm

Distriktet Stockholm