Tävlingsledarna

TÄVLINGSLEDARNA:

ATT UTVECKLA TÄVLINGSFISKET ÄR MIN DRIVKRAFT FÖR GAMMAL SOM UNG.

Leif Andersson

Tävlingsledare Stockholm

Tävlingsansvarig Trad.Mete

Maj Pietilä

Tävlingsansvarig Pimpel

Michael Molander

Tävlingsansvarig Mormyska

Andreas Wetterhall

Tävlingsansvarig Internationellt Mete

Mats Larsson

Tävlingsansvarig Kust/Sjö

Resultatansvarig

Hemsidan

Calle Andersson

Kontakta grenansvariga:

Tävlingsledare: Leif Andersson 070-205 73 63 leifi@live.se

Pimpel: Michael Molander 070-444 32 98 molander.michael@gmail.com

Mormyska: Andreas Wetterhall 073-6966956 gabberman44@hotmail.com

Trad Mete: Maj Pietilä 070-247 81 46 maj.pietila@bredband.net

Int Mete: Mats Larsson 072-574 66 96 mats.o.larsson@gmail.com

Kust/Sjö fiske: Calle Andersson 070-621 02 66 calle@staketssf.se

KONTAKTA GRENANSVARIGA

 

 

 

 

 

Hemsideansvarig:

Epost: calle@distriktetstockholm.se

Webb:. www.distriktetstockholm.se

Copyright @ DistriktetStockholm

Distriktet Stockholm