Tävlingsledarna

TÄVLINGSLEDARNA:

Leif Andersson

Tävlingsledare Stockholm

ATT UTVECKLA TÄVLINGSFISKET ÄR MIN DRIVKRAFT FÖR GAMMAL SOM UNG.

Tävlingsansvarig Trad.Mete

Maj Pietilä

Tävlingsansvarig Pimpel

Michael Molander

Tävlingsansvarig Kust/Sjö

Resultatansvarig

Hemsidan

Calle Andersson

Tävlingsansvarig Mormyska

Timo Jumisko

Tävlingsansvarig Internationellt Mete

Mats Larsson

Kontakta grenansvariga:

Tävlingsledare: Leif Andersson 070-205 73 62  leifi@live.se

Pimpel: Michael Molander       070-444 32 98  molander.michael@gmail.com

Mormyska: Timo Jumisko 073-983 34 05   timo.jumisko@scania.com

Trad Mete: Maj Pietilä            070-247 81 46  maj.pietila@bredband.net

Int Mete: Mats Larsson           072-574 66 96      mats.o.larsson@gmail.com

Kust/Sjö fiske: Calle Andersson  070-621 02 66   calle@staketssf.se

Distriktet Stockholm