Tävlingsmöte

TÄVLINGSMÖTE DEMOKRATI

 Varje år samlas tävlingsledarna för alla Stockholmsklubbarna för att gå igenom kommande års tävlingar i de olika discipliner som finns. Lottning av datum för Pimpel SM kval serien osv.


Här gås även inskickade motioner/förslag igenom för kommande tävlingsår.


Givetvis håller Stockholmsdistriktet oss till de regler som Sportfiskarna tävlingsmöte beslutar vartannat år.


Varmt välkommen att delta på dessa möten och påverka tävlingsfisket.

Skicka även in motioner i god tid innan mötet.


Mötet hålls varje år:


STOCKHOLM DISTRIKT TÄVLINGSMÖTE

Alltid sista Onsdagen i Oktober


Skicka Motion minst 1 vecka innan Mötet skicka epost till  calle@staketssf.se  eller leifi@live.se

Tävlingsmöte STOCKHOLM Protokoll/Historik

Tävlingsmöte Sporfiskarna "vartannat år".


 Här finns färdig mall för motion till Sportfiskarna:  PDF:    Word:


Motioner till kongress:


Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen. Förslag till motion att behandlas av kongressen 2020 skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december 2019. Motionsrätt har förbundets medlemmar, distrikt och anslutna föreningar.

Så här lyder förbundsstadgarna:
§ 19: Förslag till ärenden att behandlas vid kongressen
Förslag till ärenden (motion) att behandlas av kongressen skall inges skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 31 december året före det år kongressen äger rum. Motionsrätt tillkommer förbundets medlemmar; direktanslutna medlemmar, distrikt eller annat regionalt organ och klubbar.

Föreningar och distrikt utser ombud till kongressen med förslags-, yttrande- och rösträtt. Alla medlemmar är välkomna och har förslags och yttranderätt.

Inför kongressen har samtliga medlemmar, klubbar och distrikt möjlighet att lämna in motioner till kongressen.


Motioner skickas till:
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28
167 39 BROMMA

Skicka även motionen digitalt till: info@sportfiskarna.se

 • Årsmöte Stockholm Distriktet 2024: Se Kallelse: Här:
 • Verksamhetsberättelse/plan med mera: Här:
 • Normalstadgar Distriktet: Här:
 • Agenda (föredragningslista)  Här:

 • Tävlingsmöte: Protokoll 2023: Klicka:
  Tävlingsmöte: Protokoll 2022: Klicka:
  Tävlingsmöte Protokoll 2021:  Klicka:
 • Tävlingsmöte: Protokoll 2020: Klicka
  Tävlingsmöte: Protokoll 2019 Klicka:
 • Tävlingsmöte : Protokoll 2018  Klicka:
 • Tävlingsmöte Protokoll 2017 Klicka
 • Tävlingsmöte Protokoll 2016  Klicka
 • Tävlingsmöte Protokoll 2015  Klicka
 • Tävlingsmöte Protokoll 2014 Klicka
 • Tävlingsmöte Protokoll 2013  Klicka:
 • Tävlingsmöte Protokoll 2012  Klicka:
 • Tävlingsmöte Protokoll 2011  Klicka:

Kontakta grenansvariga:

Tävlingsledare: Leif Andersson 070-205 73 63  leifi@live.se

Pimpel: Michael Molander       070-444 32 98  molander.michael@gmail.com

Mormyska: Andreas Wetterhall

Trad Mete:  Johan Rödin, Norrtälje SF

Int Mete: Björn Widerberg, Täby PF
Kust & Sjö: Mårten Wall

Predator Gädda / Abborre: Calle Andersson  070-621 02 66   calle@staketssf.se
Ungdomsansvarig: Mårten Wall